یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۸ مرداد ۱۴۰۲

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه مهارت‌ورزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، اظهار داشت:...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ مرداد ۱۴۰۲

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه مهارت‌ورزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، اظهار داشت:...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ مرداد ۱۴۰۲

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه مهارت‌ورزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، اظهار داشت:...