یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۱ مهر ۱۴۰۲

به نقل از خبرخوان میزان: رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس...