یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۵ آبان ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(۲)  ماده (۵)  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۵ آبان ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(۲)  ماده (۵)  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب...