یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۸ مرداد ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : در خصوص چگونگی پیگیری چک مفقود شده یا...