یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۹ خرداد ۱۴۰۲

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان : آقای محمود ملازینل گفت: افزایش نرخ عوارض به...