یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۹ خرداد ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : پروانه کارشناسی رسمی قوه قضاییه به دو شیوه...