یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲ خرداد ۱۴۰۲

به نقل از شهروند آنلاین : مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور با بیان...