یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ خرداد ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۴ خرداد ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران...