یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه...