یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ فروردین ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نمره...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۶ فروردین ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نمره...