یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۶ فروردین ۱۴۰۲

به نقل از پایگاه خبری اختبار: طرح برگزاری دوره های( مجازی یا حضوری) آموزشی اجباری...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱ فروردین ۱۴۰۲

به نقل از پایگاه خبری اختبار: طرح برگزاری دوره های( مجازی یا حضوری) آموزشی اجباری...